Rozmiar tekstu: A A A

Organizujemy ceremonie pogrzebowe
na cmentarzach komunalnych i parafialnych
Miasta Poznania i okolic.

Zmarł Twój najbliższy, znajomy ...
Nie wiesz co zrobić? Jesteśmy po to, by Ci pomóc.


Jesteś tutaj: Strona główna / Usługi / Pogrzeb

Pogrzeb

Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, kiedy zgon nastąpił w domu

Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, kiedy zgon nastąpił w miejscu publicznym

Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, kiedy zgon nastąpił w szpitalu

Usługi pogrzebowe - Ceremonia pogrzebowa z Universum

Wymagane dokumenty do zlecenia ceremonii pogrzebowej Universum

Rezerwacja terminu pogrzebu

Wypłata zasiłku ZUS w Universum

Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, kiedy zgon nastąpił w domudodano dn. 2011-06-15

W sytuacji, gdy osoba bliska umiera w domu, należy:

  

 1. wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu.
 2. zadzwonić do Ośrodka Usług Pogrzebowych  Universum, aby zgłosić przewóz - Universum pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,  zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem: (+48) 61 853 19 43
 3. przybyć do biura obsługi Universum (ul. Woźna 15a całodobowo, ul. Grunwaldzka 305 w godzinach 7:00-15:00, ul. Gnieźnieńska 36 w godzinach 7:00-14:00) - jeżeli ciało ma być odebrane w trumnie - w celu wyboru trumny i dokonania dalszych formalności pogrzebowych, możliwe jest przewiezienie ciała zmarłego do przechowalni przedpogrzebowej bez trumny, na noszach;
do góryautor: Universum,modyfikacja: 2017-06-30 20:34:06,
Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, kiedy zgon nastąpił w miejscu publicznymdodano dn. 2011-06-15

 W sytuacji, gdy osoba bliska umiera poza domem, należy:

 
 1. zadzwonić do Ośrodka Usług Pogrzebowych Universum, aby zgłosić przewóz - Universum pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,  zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem: (+48) 61 853 19 43
 2. udać się po kartę zgonu do Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10. W przypadku, kiedy prokurator nie odstąpi od dalszych czynności mających na celu wyjaśnienie okoliczności zgonu, należy udać się do Zakładu Medycyny Sądowej przy ul. Święcickiego 6 w Poznaniu, gdzie zostanie wystawiona karta zgonu. Następnie uzyskać zgodę na wydanie ciała, podpisaną przez prokuratora rejonowego wg miejsca zdarzenia. Zgoda ta jest konieczna do wydania ciała z Zakładu Medycyny Sądowej.
 3. z kartą zgonu przybyć do Ośrodka Usług Pogrzebowych Universum (ul. Woźna 15a całodobowo, ul. Grunwaldzka 305 w godzinach 7:00-15:00, ul. Gnieźnieńska 36 w godzinach 7:00-14:00) w celu wyboru trumny i dokonania dalszych formalności pogrzebowych.

 

do góryautor: Universum,modyfikacja: 2017-06-30 20:34:39,
Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby, kiedy zgon nastąpił w szpitaludodano dn. 2011-06-15

 W sytuacji, gdy osoba bliska umiera w szpitalu, należy:

 
 1. odebrać ze szpitala kartę zgonu.
 2. zadzwonić do Ośrodka Usług Pogrzebowych Universum, aby zgłosić przewóz - Universum pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem: (+48) 61 853 19 43;
 3. przybyć do biura obsługi Universum (ul. Woźna 15a całodobowo, ul. Grunwaldzka 305 w godzinach 7:00-15:00, ul. Gnieźnieńska 36 w godzinach 7:00-14:00) - jeżeli ciało ma być odebrane w trumnie - w celu wyboru trumny i dokonania dalszych formalności pogrzebowych, możliwe jest przewiezienie ciała zmarłego do przechowalni przedpogrzebowej bez trumny, na noszach;
do góryautor: Universum,modyfikacja: 2017-06-30 20:34:59,
Usługi pogrzebowe - Ceremonia pogrzebowa z Universumdodano dn. 2011-06-15

Universum Spółdzielnia Pracy istnieje na rynku usług pogrzebowych w Wielkopolsce od 1975 roku.

Do kwestii, związanej z pogrzebem, podchodzimy z pozycji wieloletniego doświadczenia i z dużym zrozumieniem. Ceremonia pogrzebowa, którą organizujemy, jest usługą w pełni dostosowaną do oczekiwań rodziny. Wspieramy i pomagamy podjąć decyzje, które w tych wyjątkowo trudnych chwilach muszą zostać podjęte. Nasze działania pozwalają, by rodzina mogła skupić się na zmarłej osobie i godnie z nią pożegnać. Podczas jednej wizyty w biurze Universum załatwimy wszystkie formalności (akt zgonu, wypłata zasiłku pogrzebowego, pomoc finansowa, ustalenie przebiegu ceremonii oraz akcesoriów).

 
Ceremonię ostatniego pożegnania organizujemy przede wszystkim na cmentarzach komunalnych i parafialnych w obrębie miasta Poznania. Na życzenie klienta, możemy przygotować ceremonię pogrzebową poza Poznaniem. Organizujemy pogrzeby tradycyjne i świeckie. Oferujemy ciche autokarawany elektryczne oraz bardzo eleganckie autokarawany spalinowe.
 
Standardowo w ramach ceremonii pogrzebowej organizowanej przez Universum na cmentarzach komunalnych oferujemy:
 • wykopanie mogiły
 • wystawienie trumny ze Zmarłym w sali pożegnań
 • wystawienie trumny w sali eksportacyjnej
 • organizację muzyki w sali pożegnań, sali eksportacyjnej oraz w kondukcie pogrzebowym
 • osobę niosącą krzyż
 • transport zmarłego do mogiły (kondukt)
 • rozłożenie sztucznej trawy oraz nagłośnienia wokół grobu
 • rozłożenie baldachimu nad grobem
 • ustawienie zniczy na stojakach wokół mogiły
 • oprawa muzyczna
 • opuszczenie trumny do mogiły (z pomocą nowoczesnych wind)
 • prowizoryczne uformowanie mogiły
 • ułożenie wieńców
 • księgę kondolencyjną

W ramach kompleksowej obsługi ceremonii pogrzebowej oferujemy również  asystę liturgiczno-pogrzebową osobie duchownej oraz mistrza ceremonii, jeżeli wymaga tego charakter pogrzebu.
 
W zakresie ceremonii pogrzebowej organizowanej na cmentarzach parafialnych oferujemy:
 • wystawienie urny z prochami/trumny ze Zmarłym w sali eksportacyjnej
 • transport Zmarłego do mogiły
 • rozłożenie sztucznej trawy wokół grobu
 • ustawienie baldachimu nad grobem (jeżeli jest to możliwe)
 • ustawienie zniczy na stojakach wokół grobu
 • opuszczenie trumny do mogiły
 • ułożenie wieńców i kwiatów

 

 

do góryautor: Universum,modyfikacja: 2018-05-24 11:18:01,
Wymagane dokumenty do zlecenia ceremonii pogrzebowej Universumdodano dn. 2011-07-13

Zlecenie na zorganizowanie przez Universum ceremonii pogrzebowej możecie Państwo złożyć osobiście w dowolnym oddziale Ośrodka Usług Pogrzebowych. Składając zlecenie należy dostarczyć:

 • Kartę zgonu (dokument ten wystawia lekarz. Szczegóły na temat karty zgonu dostępne są tutaj)
 • Akt zgonu (dokument wystawia Urząd Stanu Cywilnego. Szczegóły na temat aktu zgonu dostępne są tutaj)
 • Dowód osobisty osoby składającej zlecenie


W sytuacji, kiedy nie posiadacie Państwo aktu zgonu, oferujemy pomoc w zakresie jego wystawienia. Składamy w Państwa imieniu wymagane dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie informujemy Państwa telefonicznie, kiedy akt jest gotowy do odbioru w naszym biurze przy ulicy Woźnej 15a.


do góryautor: Leszek Grabarski,modyfikacja: 2011-07-13 22:48:11,
Rezerwacja terminu pogrzebudodano dn. 2011-07-13

Terminarz pochowań na cmentarzach komunalnych w Poznaniu dostępny jest bezpośrednio w Ośrodku Usług Pogrzebowych. Celem dokonania rezerwacji należy podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko osoby zmarłej
 • Data zgonu osoby zmarłej
 • Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji
 • Telefon kontaktowy do osoby dokonującej rezerwacji

 

Rezerwację należy potwierdzić w ciągu 6 godzin od momentu jej dokonania. Celem potwierdzenia rezerwacji należy dostarczyć kartę zgonu osoby zmarłej do Ośrodka Usług Pogrzebowych oraz złożyć zamówienie. Rezerwacje, które nie zostaną potwierdzone w wymaganym czasie są anulowane.
W przypadku rezerwacji terminu pogrzebu przez zakład pogrzebowy wymagane jest wnisienie opłaty za udostępnienie domu przedpogrzebowego najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem pogrzebu. W przypadku braku wnisienia opłaty w powyższym terminie, rezerwacja zostaje anulowana.


do góryautor: Leszek Grabarski,modyfikacja: 2017-06-30 20:42:47,
Wypłata zasiłku ZUS w Universumdodano dn. 2011-06-15

Jeżeli osoba zmarła posiadała rentę lub emeryturę i była spokrewniona w pierwszej linii (rodzeństwo, współmałżonek, dzieci) z osobą zlecającą pogrzeb, potrzebne są następujące dokumenty:

 • legitymacja ZUS osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby załatwiającej formalności pogrzebowe
 • akt zgonu osoby zmarłej

Na podstawie ww. dokumentów Universum Spółdzielnia Pracy wypłaca należny zasiłek pogrzebowy z jednoczesnym potrąceniem należności za usługę pogrzebu. Pozostała kwota wypłacana jest osobie zlecającej usługę.
 
Jeżeli osoba zmarła nie posiadała renty/emerytury, a była osobą zatrudnioną z tytułu umowy o pracę, należy za formalności pogrzebowe zapłacić gotówką, a następnie, z opłaconą fakturą, aktem zgonu i zaświadczeniem z zakładu pracy osoby zmarłej udać się do oddziału ZUS płatnika faktury.
 
Jeżeli osoba zmarła posiadała rentę/emeryturę, ale nie była spokrewniona w pierwszej linii z osobą załatwiającą, należy za formalności pogrzebowe zapłacić gotówką, a następnie, z opłaconą fakturą, legitymacją ZUS osoby zmarłej i aktem zgonu udać się do oddziału ZUS. Kwota faktury zostanie zwrócona do wysokości zasiłku pogrzebowego.
           
W przypadku, gdy zmarły miał wypłacaną emeryturę/rentę przez KRUS i Wojskowe Biuro Emerytalne, jak również w przypadku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS, opłaty związane z organizacją pogrzebu regulowane są przez osobę zlecającą usługę. W dalszej kolejności osobie, która uiściła opłatę za organizację pogrzebu, przysługuje zwrot poniesionych kosztów od KRUS lub Wojskowego Biura Emerytalnego.
do góryautor: Universum,modyfikacja: 2012-01-12 11:03:41,

 • Adresy placówek Universum
 • Ul. Woźna 15a, 61-777 Poznań, Tel. (+48) 61 853-19-43, fax (+48) 61 852-93-20
 • Ul. Grunwaldzka 305, 60-179 Poznań, Tel. (+48) 61 867-65-71, fax (+48) 61 867-60-01
 • Ul. Gnieźnieńska 36, 61-021 Poznań, Tel. (+48) 61 872-40-14, fax (+48) 61 872-40-14
 • Nr konta bankowego: 51 1090 1359 0000 0000 3501 8293      SWIFT: WBKPPLPPXXX